Instytut Politechniczny został utworzony w 1998 roku, jako jeden z trzech pierwszych w PWSZ w Elblągu. Powstał na bazie Oddziału Politechniki Gdańskiej i kontynuuje jego wieloletnie tradycje w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej dla regionu elbląskiego. Pierwsze specjalności wdrożone w Instytucie, były bezpośrednią kontynuacją kształcenia inżynierów mechaników - realizowanego przez 30 lat w Oddziale PG. W [...] Czytaj więcej

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiegorozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2001/2002. Kształci inżynierów informatyków w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych na kierunku Informatyka. Studia trwają 3,5 roku (siedem semestrów), z których jeden przeznaczony jest na praktykę zawodową. Uczelnia podpisała w ciągu ostatnich dwóch lat umowy z ponad 80 firmami całej Polski. W wielu […]

Czytaj więcej