Instytut Politechniczny został utworzony w 1998 roku, jako jeden z trzech pierwszych w PWSZ w Elblągu. Powstał na bazie Oddziału Politechniki Gdańskiej i kontynuuje jego wieloletnie tradycje w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej dla regionu elbląskiego. Pierwsze specjalności wdrożone w Instytucie, były bezpośrednią kontynuacją kształcenia inżynierów mechaników - realizowanego przez 30 lat w Oddziale PG. W [...] Czytaj więcej

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiegorozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2001/2002. Kształci inżynierów informatyków w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych na kierunku Informatyka. Studia trwają 3,5 roku (siedem semestrów), z których jeden przeznaczony jest na praktykę zawodową. Uczelnia podpisała w ciągu ostatnich dwóch lat umowy z ponad 80 firmami całej Polski. W wielu […]

Czytaj więcej

Instytut Ekonomiczny rozpoczął działalność z dniem 1 czerwca 1999 r. na mocy zarządzenia Rektora. Oferujemy możliwość kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, trwających 7 semestrów. Kształcimy studentów na dwóch kierunkach, w pięciu specjalnościach. Każdy student na 6 semestrze odbywa 15 tygodniową praktykę w instytucjach życia publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych i innych […]

Czytaj więcej

Instytut Pedagogiczno-Językowy istnieje od 1998r. Kształci przyszłych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zadaniem Instytutu Pedagogiczno-Językowego jest przygotowanie nauczyciela, który potrafi połączyć wiedzę teoretyczną, związaną ze specjalnością, z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w różnych typach szkół. Zajęcia odbywają się w formach: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i seminariów. Bazę […]

Czytaj więcej