Instytut Ekonomiczny

180
Wyświetleń

Instytut Ekonomiczny rozpoczął działalność z dniem 1 czerwca 1999 r. na mocy zarządzenia Rektora.
Oferujemy możliwość kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, trwających 7 semestrów.
Kształcimy studentów na dwóch kierunkach, w pięciu specjalnościach.

Każdy student na 6 semestrze odbywa 15 tygodniową praktykę w instytucjach życia publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych i innych jednostkach gospodarczych. Po otrzymaniu tytułu licencjata nasi absolwenci są przygotowani do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.

Aktualna liczba studentów – 868, w tym:
studia stacjonarne – 692 osoby,
studia popołudniowe – 62 osoby
studia niestacjonarne – 114 osób.

Liczba i kwalifikacje nauczycieli akademickich:

z tytułem naukowym profesora – 4 osoby,
ze stopniem naukowym – doktor habilitowany lub doktor habilitowany inżynier – 9 osób,
ze stopniem naukowym doktora lub doktora inżyniera – 25 osób,
z tytułem magistra lub magistra inżyniera – 24 osoby.

Od 2003 roku w Instytucie działa Studencki Klub Dyskusyjny myśli społeczno-ekonomicznej SENEKA.
Instytut Ekonomiczny jest organizatorem konferencji naukowych:

Rozwój regionalny w warunkach globalizacji (2004 rok)
Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny (2005 rok)
Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej (2006 rok)
Fundusze unijne a rozwój regionalny (2007 rok)
Transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej (2008 rok)
Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2009 rok)
Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny (2010 rok)
Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku (2012 rok)

Zapraszamy do wirtualnego spaceru

Instytut Ekonomiczny

| Okiem Studenta, Wirtualne Spacery | 0 Comments
O Autorze
-

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>