Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

Sieci i instalacje budowlane

Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Projektować, wykonywać i eksploatować sieci: grzewcze, wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz instalacje klimatyzacyjne,
  • Poznasz technologie stosowane w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami).
  • Posiądziesz umiejętności stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
  • Poznasz prawo budowlane i wodne oraz otrzymasz wiedzę umożliwiającą założenie i prowadzenie własnej firmy.

Sieci i instalacje budowlane
Sieci i instalacje budowlane

Praca dla Ciebie

Zdobyte wykształcenie inżyniera umożliwi Ci zatrudnienie na stanowiskach: projektanta, wykonawcy i eksploatatora sieci i instalacji występujących w obiektach budowlanych i ich otoczeniu.


Będziesz przygotowany do ubiegania się o uprawnienia budowlane, wysoko cenione przez pracodawców i otwierające szerokie możliwości działalności zawodowej.

Przykładowe miejsca pracy:

  • przedsiębiorstwa wykonawcze,
  • biura projektów,
  • firmy eksploatujące urządzenia i instalacje stosowane w inżynierii środowiska.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry