Informacja dotycząca ważności legitymacji studenckich:


Zgodnie z art.  51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Działalność Uczelni jest obecnie ograniczona do dnia 30 września 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 363).

Legitymacje studenckie są zatem ważne i nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry